? Lepra inna nazwa tr?du
Użytkowników online: 255

Haseł: 11484
Definicji: 29252Hasło lepra


Krzyżówkowe definicje hasła lepra z dziedziny medycyna na naszym serwerze:

  1. (g.) leproza
  2. (g.) zara?liwa, bolesna, rzadko wyleczalna choroba skórna
  3. bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca ubytki palców, nosów, policzków
  4. bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca ubytki skórne z nast?pcz?, powa?n? utrat? tkanek
  5. bakteryjna choroba zaka?na, tr?d
  6. bakteryjna choroba zakażna ,trąd
  7. bliznotwórcze, zaka?ne choróbsko skóry
  8. choroba Hansena
  9. choroba Hansena budzi?a groz? w staro?ytno?ci i ?redniowieczu
  10. choroba Hansena obecnie wyst?puje jeszcze w Afryce ?rodkowej, Indiach, Chinach
  11. choroba Hansena obecnie wyst?puje jeszcze w Ameryce Po?udniowej i na wyspach Oceanii
  12. choroba mieszka?ców leprozorium
  13. choroba nazywana te? tr?dem
  14. choroba przewlek?a, zaka?na, wywo?ana przez pr?tek pokrewny gru?licy
  15. choroba skóry, tr?d
  16. choroba wywo?ywana przez pr?tki
  17. choroba zaka?na objawia si? przykurczami palców i zmianami neurologicznymi, owrzodzeniami
  18. choroba zaka?na objawiaj?ca si? zmianami w b?onie ?luzowej i chrz?stce nosa, owrzodzeniami
  19. choroba zaka?na skóry i uk?adu nerwowego
  20. choroba zaka?na skóry i zako?cze? nerwowych, prowadz?ca do powa?nych zniekszta?ce? cia?a
  21. choroba zaka?na, tr?d
  22. choroba zwana tr?dem
  23. gro?na choroba skóry
  24. gro?na choroba zaka?na
  25. gro?na choroba zwana tr?dem
  26. inna nazwa tr?du
  27. jedna z chorób
  28. jedna z najd?u?ej towarzysz?cych cz?owiekowi zaka?nych chorób skóry i nerwów
  29. jedna z najstarszych chorób zaka?nych
  30. leczona w leprozorium
  31. lepromatyczna: guzowate krosty podobne do wyst?puj?cych w innych infekcjach i alergiach
  32. leproza
  33. posta? lepromatyczna jest bardzo zara?liwa
  34. posta? tuberkuloidowa jest mniej zara?liwa
  35. posta? tuberkuloidowa jest mniej zara?liwa, ale bardziej gro?na dla samego zara?onego
  36. posta? tuberkuloidowa, nieleczona prowadzi do zwyrodnie? i utraty tkanki
  37. przewlek?a choroba zaka?na
  38. przewlek?a choroba zaka?na objawia si? zmianami: skórnymi w postaci plamek, owrzodzeniami
  39. przewlek?a choroba zaka?na skóry i zako?cze? nerwowych
  40. przewlek?a choroba zaka?na skóry prowadz?ca do rozleg?ych zniekszta?ce? skóry i ?luzówki
  41. przewlek?a choroba zaka?na wywo?ywana przez pr?tek pokrewny pr?tkowi gru?licy
  42. przewlek?a choroba zaka?na, tr?d
  43. przewlek?a, bakteryjna choroba zaka?na spowodowana przez pr?tki
  44. przewlek?a, bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca zmiany w nerwach obwodowych
  45. tr?d
  46. tr?d, choroba bakteryjna
  47. tr?d, choroba zaka?na
  48. tr?d, przewlek?a choroba zaka?na
  49. trąd, bakteryjna choroba zakaźna
  50. tuberkuloidowa: plamy na skórze, stopniowo utrata czucia w palcach nóg i r?k
  51. wyst?puje w dwóch postaciach: lepromatycznej i tuberkuloidowej
  52. wywo?ywana przez bakteri? odkryt? w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera Hansena
  53. wywo?ywana przez bakterie pokrewne pr?tkowi gru?licy
  54. wywo?ywana przez pr?tek pokrewny pr?tkowi gru?licy
  55. wywo?ywana przez pr?tki Mycobacterium leprae
  56. zara?liwa, bolesna, trudno wyleczalna choroba skórna
  57. zwana te? tr?dem


Hasło lub wzorzec hasła:
Szukaj definicji hasła (należy podać hasło lub wzorzec hasła) Szukaj haseł dla definicji (należy podać definicję hasła)


<< Zgłoś błąd w haśle lepra >>

  Zobacz wszystkie definicje krzyżówkowe hasła lepra w słowniku Krzyżówki Info: lepra

Polecane strony:

Data ostatniej modyfikacji hasła lepra: 2019-07-02


Hasło przed lepra
<<< lentiwirusy <<<
Hasło po lepra
>>> leproseria >>>
Alfabetyczne listy haseł krzyżówkowych z medycyny :
A :: B :: C :: Ć :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: Ł :: M :: N :: O :: Ó :: P :: R :: S :: Ś :: T :: U :: W :: Z :: Ź :: Ż
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2005-2012 © www.krzyzowki.info

Valid HTML 4.01 Transitional for medycyna Krzyżówki Info