? Trąd choroba zwana leprą
Użytkowników online: 37

Haseł: 11484
Definicji: 29252Hasło trąd


Krzyżówkowe definicje hasła trąd z dziedziny medycyna na naszym serwerze:

  1. bakteryjna choroba zaka?na, lepra
  2. bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca ubytki palców, nosów, policzków
  3. bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca ubytki skórne z nast?pcz?, powa?n? utrat? tkanek
  4. bliznotwórcze, zaka?ne choróbsko skóry
  5. choroba Hansena
  6. choroba Hansena budzi?a groz? w staro?ytno?ci i ?redniowieczu
  7. choroba Hansena obecnie wyst?puje jeszcze w Afryce ?rodkowej, Indiach, Chinach
  8. choroba Hansena obecnie wyst?puje jeszcze w Ameryce Po?udniowej i na wyspach Oceanii
  9. choroba kojarz?ca si? z leprozoriami
  10. choroba mieszka?ców leprozorium
  11. choroba nazywana te? lepr?
  12. choroba przewlek?a, zaka?na, wywo?ana przez pr?tek pokrewny gru?licy
  13. choroba skóry, lepra
  14. choroba wywo?ywana przez pr?tki
  15. choroba zaka?na objawia si? przykurczami palców i zmianami neurologicznymi, owrzodzeniami
  16. choroba zaka?na objawiaj?ca si? zmianami w b?onie ?luzowej i chrz?stce nosa, owrzodzeniami
  17. choroba zaka?na skóry i uk?adu nerwowego
  18. choroba zaka?na, lepra
  19. choroba zwana lepr?
  20. gro?na choroba skóry
  21. gro?na choroba zaka?na
  22. gro?na choroba zwana lepr?
  23. jedna z najd?u?ej towarzysz?cych cz?owiekowi zaka?nych chorób skóry i nerwów
  24. jedna z najstarszych chorób zaka?nych
  25. leczony w leprozoriach
  26. lepra
  27. lepra , zaka?na choróba skóry i nerwów
  28. lepra, choroba
  29. lepra, choroba zaka?na
  30. lepra, przewlek?a choroba zaka?na
  31. lepromatyczny: guzowate krosty podobne do wyst?puj?cych w innych infekcjach i alergiach
  32. leproza
  33. posta? lepromatyczna jest bardzo zara?liwa
  34. posta? tuberkuloidowa jest mniej zara?liwa
  35. posta? tuberkuloidowa jest mniej zara?liwa, ale bardziej gro?na dla samego zara?onego
  36. posta? tuberkuloidowa, nieleczona prowadzi do zwyrodnie? i utraty tkanki
  37. przewlek?a choroba zaka?na
  38. przewlek?a choroba zaka?na objawia si? zmianami: skórnymi w postaci plamek, owrzodzeniami
  39. przewlek?a choroba zaka?na skóry prowadz?ca do rozleg?ych zniekszta?ce? skóry i ?luzówki
  40. przewlek?a choroba zaka?na wywo?ywana przez pr?tek pokrewny pr?tkowi gru?licy
  41. przewlek?a, bakteryjna choroba zaka?na spowodowana przez pr?tki
  42. przewlek?a, bakteryjna choroba zaka?na, powoduj?ca zmiany w nerwach obwodowych
  43. tuberkuloidowy: plamy na skórze, stopniowo utrata czucia, w palcach nóg i r?k
  44. wyst?puje w dwóch postaciach: lepromatycznej i tuberkuloidowej
  45. wywo?ywany przez bakteri? odkryt? w 1873 roku przez norweskiego naukowca Armauera Hansena
  46. wywo?ywany przez pr?tek pokrewny pr?tkowi gru?licy
  47. wywo?ywany przez pr?tki Mycobacterium leprae
  48. zara?liwa, bolesna, trudno wyleczalna choroba skórna
  49. zwany te? lepr?


Hasło lub wzorzec hasła:
Szukaj definicji hasła (należy podać hasło lub wzorzec hasła) Szukaj haseł dla definicji (należy podać definicję hasła)


<< Zgłoś błąd w haśle trąd >>

  Zobacz wszystkie definicje krzyżówkowe hasła trąd w słowniku Krzyżówki Info: trąd

Polecane strony:

Data ostatniej modyfikacji hasła trąd: 2019-01-13


Hasło przed trąd
<<< trąbka <<<
Hasło po trąd
>>> trądzik >>>
Alfabetyczne listy haseł krzyżówkowych z medycyny :
A :: B :: C :: Ć :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: Ł :: M :: N :: O :: Ó :: P :: R :: S :: Ś :: T :: U :: W :: Z :: Ź :: Ż
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2005-2012 © www.krzyzowki.info

Valid HTML 4.01 Transitional for medycyna Krzyżówki Info